Gia đình Anh Đào Chi Thanh, qua nhiều lần tìm hiểu và cân nhắc, cũng đã lựa chon Hoàng Chung, thi công cho Vila cao cấp cửa mình hạng mục, giấy dán tường, sàn gỗ tự nhiên, màn cửa chống nắng cao cấp. Hoàng Chung đã đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của anh chị.

 

 

 

 

Công trình khác